TURISTIČNE IN IZLETNIŠKE KMETIJE

 

KMETIJA Z NASTANITVIJO 'OB IZVIRU KRUPE',        KrupaKMETIJA Z NASTANITVIJO 'PRI PAPEŽEVIH', Banja Loka

NASTANITVENA EKOLOŠKA KMETIJA TRDIČ, Krasinec

TURISTIČNA KMETIJA ČRNIČ, Grabrovec

TURISTIČNA KMETIJA GRABRIJAN, Adlešiči

TURISTIČNA KMETIJA 'LUKČEVA DOMAČIJA', Vrh

TURISTIČNA KMETIJA MAJERLE, Dol

TURISTIČNA KMETIJA 'PRI ŠTEFANIČU', Dragatuš

TURISTIČNA KMETIJA ŽAGAR, Damelj

TURIZEM NA VASI VESNA RADE, Sodevci

DRUŽINSKA TURISTIČNA KMETIJA FILAK, Griblje

IZLETNIŠKA KMETIJA MATKOVIČ, Gornja Lokvica

KMETIJA 'PADOVAC', Selo

IZLETNIŠKA KMETIJA ZUPANČIČ, Jelševnik