6. dnevni izlet

KOLPA. IZBERITE SVOJO ZGODBO: 6. dnevni program

 

1. dan: S E M I Č

Dan nam bo s sprejemom polepšal par folklorne skupine Semiška ohcet z belokranjsko pogačo in medenim likerjem. Nato si bomo ogledali Bajer - naravni ribnik, tehnični muzej in imeli malico. Izlet bomo nadaljevali z degustacijo vrhunskih belokranjskih vin in  s sprehodom skozi trško jedro Semiča, kjer si bomo ogledali farno cerkev sv. Štefana. Pot bomo zaključili z ogledom izvira reke Krupe - največjega kraškega izvira v Beli krajini, od koder nas nazaj proti Semiču pelje krožna kraška učna pot od Lebice do Krupe. Sledila bo večerja in prenočevanje.

CENA: 56 EUR

Cena vključuje: oglede po programu, malico, degustacijo, večerjo, nočitev z zajtrkom, vodenje in organizacijo.

2. dan: M E T L I K A

Prihod v Metliko, sprejem ob belokranjski pogači in metliški črnini ter ogled novega in sodobnega kopalniškega salona podjetja Kolpa d. d., starega mestnega jedra, zbirke Belokranjskega muzeja, Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča in Galerije Kambič. Obiskali bomo vinsko klet in  degustirali vina, nato bo sledil prosti čas za nakupe v prodajalnah Beti, Komet in Status. V Rosalnicah si bomo ogledali romarske gotske cerkvice, imenovane Tri fare. Sledilo bo pozno kosilo in nato odhod na Božakovo, na obhod učne poti Zdenc-Vidovec. Povratek skozi Drašiče, kjer bomo obiskali Sosesko zidanico, in naprej mimo Vinomerja na ogled drašičkih steljnikov. Sledila bo večerja in prenočevanje.

CENA: 70 EUR

Cena vključuje: oglede po programu, sprejem, degustacijo, večerjo, nočitev, vodenje in organizacijo.

3. dan:  Č R N O M E L J

Zjutraj bomo raziskali črnomaljsko mestno jedro in si ogledali »Ulico kulture«. Sledila bo malica, nato se bomo odpeljali  v Krajinski park Kolpa, v vas Adlešiči, na ogled predstavitve obdelave lanu in pisanja pisanic. Vožnjo bomo nadaljevali ob Kolpi in obiskali Šokčev dvor ter Belokranjsko  čebelarsko  učno pot. Okus po kulturi bomo zaključili v rojstni hiši Otona Zupančiča. Naprej bomo obiskali vasici v Krajinskem parku Lahinja. V Velikem Nerajcu si bomo ogledali informacijsko hišo ter atelje  domače obrti. Odpeljali se bomo v vas Pusti Gradec in si tam ogledali mlin in žago venecijanko, cerkev Vseh svetnikov ter arheološke najdbe.  Večerja in prenočevanje.

CENA: 70 EUR                                                                                                                              Cena vključuje: oglede po programu, malico,  večerjo, nočitev, vodenje in organizacijo.

4. dan:  K O Č E V J E

Prihod v Kočevje in krajši postanek ob kočevskem rudniškem jezeru. Nato bomo obiskali Pokrajinski muzej Kočevje in se peš odpravili  skozi mesto, kjer si bomo ogledali župnijsko cerkev Svetega Jerneja  ter nekatere druge zgodovinske objekte. Malica.  Sledila bo vožnja proti Kočevskemu Rogu, kjer se bomo ustavili pri Matiji Koboli, edinemu izdelovalcu nečk v Sloveniji.  Med potjo do grobišč v Kočevskem Rogu si bomo ogledali še 15 postaj “Križevega pota Slovencev«, jelko “Kraljico Roga”, ostanke Roške žage in stopili do roba pragozda.  Nato bomo odšli nazaj do  Želenjskih jam, kjer si bomo v spremstvu jamarjev ogledali 1600 metrov dolg predor. Večerja in prenočevanje.

 CENA: 58 EUR

Cena vključuje: oglede po programu, malico,  večerjo, nočitev, vodenje in organizacijo.

5. dan:  K O S T E L

Vstopite v čarobni svet Kolpe z našim vodnikom in vdihnite neokrnjenost narave. Na gradu Kostel prisluhnite zgodbam iz preteklosti, v Stari šoli TRIS (turističnorazvojnem informacijskem središču) doživite Kostel in zdravilno pokrajino Svet Kolpe v sliki in besedi, v Galeriji okusov pa si privoščite kostelske dobrote na sodoben način. Sprehodite se do župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja pri Fari se pod strokovnim vodstvom podajte na meditativno pot ob reki Kolpi ter si podarite nekaj za vašo dušo. Lahko pa se namesto na sprehod odpravite na raziskovanje reke Kolpe in 2 uri preživite na vodi (raft, kajak, kanu). Na Lukčevi domačiji se ob zgodbah kostelskega krošnjarja razvajajte z dobro hrano in pijačo ter dan zaključite ob prijetnem druženju, z različnimi športnimi ali družabnimi igrami. Nočitev.

CENA: 70 EUR                                                                                                 

Cena vključuje: oglede po programu, malico,  pozno kosilo, nočitev, vodenje in organizacijo.

6. dan: O S I L N I C A

Dan bomo preživeli v dolini Petra Klepca. Prvi postanek bomo imeli ob cerkvi sv. Ane.  Nato bomo pot nadaljevali do izvira Čabranke. Dan se bo prevesil v popoldne v času kosila. Ogledali si bomo Osilnico, predvsem galerijo Staneta Jarma. Na koncu se bomo sproščali še v adrenalinskem parku in se nato vrnili domov.

CENA: 38 EUR

Cena vključuje: oglede po programu, kosilo, vodenje in organizacijo.

CENA PAKETA (ZA SKUPINE MIN 30 OSEB): 345  EUR/ osebo

Cena vključuje: vse storitve v programu, prehrano, nočitve, vodenje in organizacijo